İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Misyon ve Vizyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Misyonu;

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin vizyonu olan, “Yükseköğretimin ulusal, evrensel değer ve kurallarına bağlı kalarak, yatay ve dikey çevremizle bütünleşme ve ilişkilerimizi fayda tabanında geliştirerek, öğrencilerimize, iş yaşamına ve tüm çevremize güvenilir, etkili ve yararlı uygulamalar sunmak ve bu amaçla gerekli bilginin üretilmesini sağlamaktır.” ilkesinden hareketle, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nün misyonu öğrencilerinin çağın ihtiyaçlarına uygun en üst düzeyde eğitim almasını sağlamak, İKU Eğitim Fakültesi’nin deneyimli öğretim üyelerinden aldıkları pedagoji derslerinin ve alana özgü derslerin yanında okullarda uygulamalar gerçekleştirerek öğrencilerin deneyim kazanmalarına rehberlik etmek ve onları öğretmenlik yeterliliklerine ulaşmaktır.


İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Vizyonu;

Üniversitemizin vizyonu olan, “Üniversitemizin özgün ve nitelikli uygulamaları ile toplumsal bütünleşmesini çağdaş medeniyet seviyesine taşımaktır.” anlayışına bağlı kalarak Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nün vizyonu temel insan hakları bağlamında tüm kesimlerin eğitime erişmelerini sağlamak, toplumsal ihtiyacı karşılayacak niteliğe sahip öğretmenler yetiştirmektir.